فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سواستفاده از تاریخ- نسخه چاپی RSS
 • سواستفاده از تاریخ- سواستفاده از تاریخ-
  یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 8:54

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی و انجمن های علمی سراسر کشور به منظور ارتباط پیوسته بین فضای آکادمیک و جامعه و بسط و تقویت گفتگوهای اهل تاریخ سلسله سخنرانی هایی را با حضور استادان دانشگاه برگزار می کند

  سواستفاده از تاریخ

  سخنرانان:
  ✔️دکتر محمدرضا علم
  عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران

  زمان:
  ساعت 20 چهارشنبه 99/11/15  خبر
  شماره مطلب: 5260
  دفعات دیده شده: 207 | آخرین مشاهده: 48 دقیقه پیش