فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش ملی (مجازی) روسیه و کشورهای مشترک المنافع:زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ ----------------------------------------------- انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، دانشگاه الزهرا انجمن ایرانی تاریخ، شورای بررسی متون گروه زبان های خارجی انجمن ایران شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ISC نسخه چاپی RSS
 • همایش ملی (مجازی) روسیه و کشورهای مشترک المنافع:زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ
-----------------------------------------------
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، دانشگاه الزهرا
انجمن ایرانی تاریخ، شورای بررسی متون گروه زبان های خارجی
انجمن ایران شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ISC همایش ملی (مجازی) روسیه و کشورهای مشترک المنافع:زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ
  -----------------------------------------------
  انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، دانشگاه الزهرا
  انجمن ایرانی تاریخ، شورای بررسی متون گروه زبان های خارجی
  انجمن ایران شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ISC

  دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:05

  همایش ملی (مجازی) روسیه و کشورهای مشترک المنافع:زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ

  دبیر علمی همایش:
  ✔️دکتر زینب صادقی
  عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  دبیر اجرایی همایش:
  ✔️دکتر مهدی محمدبیگی
  دبیر انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

  محورهای همایش:
  زبان و ادبیات روسی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع
  فرهنگ و تاریخ روسیه و کشورهای مشترک المنافع
  زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ روسی در تعاملات بین المللی وبا ایران و سایر کشورها
  نقد و بررسی ترجمه آثار روسی از زبان های مختلف به زبان فارسی
  چالش های آموزش زبان و ادبیات روسی به ایرانیان و ارائه راهکارها
  چشم انداز رشته زبان و ادبیات روسی در ایران
  ادبیات مهاجرت (نویسندگان روس در سایر کشورها)
  ادبیات تطبیقی روسی - فارسی
  و سایر موضوعات مرتبط با همایش

  تاریخ برگزاری:
  13 و 14 اسفند 1399

  مهلت ارسال مقالات :
  تا 15 بهمن 1399

  - برای ارسال مقالات به لینک https://journaliarll.ir/index.php/nationalconference مراجعه کنید.  همایش ها
  شماره مطلب: 5257
  دفعات دیده شده: 481 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش


مرتبط