فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تبارشناسی جریان فرهنگی باستان گرایی و پیامدهای آن نسخه چاپی RSS
 • تبارشناسی جریان فرهنگی باستان گرایی و پیامدهای آن تبارشناسی جریان فرهنگی باستان گرایی و پیامدهای آن
  دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 9:38

  تبارشناسی جریان فرهنگی باستان گرایی و پیامدهای آن

  مدرسین :
  ✔️ دکتر رضا بیگدلو
  استادیار تاریخ پژوهشگاه مطالعات اجتماعی

  زمان :
  دوشنبه 5 آبان

  ساعت:
  18:30  خبر
  شماره مطلب: 5241
  دفعات دیده شده: 518 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش