فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری کارگاه آموزشی کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی نسخه چاپی RSS
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی برگزاری کارگاه آموزشی کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی
  چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 10:30

  برگزاری کارگاه آموزشی کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی


  خانم دکتر هانیه بیک؛
  دانش آموخته ی مقطع دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ

  به همت انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ کارگاه آموزشی« کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی» با تدریس خانم دکتر هانیه بیک به مدت دو هفته و در شش جلسه ی دو ساعته،به صورت مجازی برگزار گردید.شرکت کنندگان ضمن شناخت کلی انواع رویکردهای پژوهشی، در دو بخش تئوری و عملی با چگونگی کاربست روش تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی آشنایی پیدا نمودند. مباحثی چون شناخت گفتمان و انواع تحلیل های مبتنی بر آن و شرح سیر تاریخی این روش از مطالب آغازین کارگاه بود. شرح و کاربست مراحل تحلیل گفتمان همچون گزاره یابی، معنا یابی،معنا کاوی و نشان دادن انواع هویت ها و گفتمان های یک متن از مهمترین مباحثی بود که در این کارگاه به صورت عملی آموزش داده شد.تداوم کارگاه به صورت غیر رسمی و تشکیل حلقه ی مطالعاتی مرتبط با آن، جهت تکمیل مباحث آموزشی و بومی سازی این روش ها برای رشته تاریخ به صورت علمی و تخصصی نیز از دستاوردهای برگزاری این کارگاه علمی است، که میتوان بدان اشاره نمود.

  خانم دکتر هانیه بیک؛ دانش آموخته ی مقطع دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ می باشند.حوزه ی مورد علاقه ی پژوهشی ایشان تاریخ اسلام با تمرکز بر کاربست روش های کیفی در مطالعات تاریخی است.ایشان مدرس کارگاه های روش پژوهش تخصصی در مطالعات تاریخی، کاربست روش های کیفی در مطالعات تاریخی،مسئله سازی، پروپوزال نویسی و مقاله نویسی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برای دانشجویان و دانش آموختگان و علاقه مندان رشته ی تاریخ در مقاطع مختلف هستند.«صورت بندی گفتمانی خطبه 216 نهج البلاغه»، «معیارهای سنجش نسبت جامعه با جاهلیت در نهج البلاغه»و «انگیزه های استفاده از احادیث نبوی در فضایل قزوین» از جمله مقالات پژوهشی ایشان با کاربست روش های کیفی است.  خبر
  شماره مطلب: 5232
  دفعات دیده شده: 453 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش