فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام نسخه چاپی RSS
 • اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام
  شنبه 12 مهر 1399 ساعت 8:12

  اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه

  محورهای پیشنهادی :
  ✔️ آسیب شناسی و نقد تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه
  ✔️ بینش و روش در تاریخ نگاری از صفویاه تا پایان قاجاریه
  ✔️ سیر تحول زبانی در تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه
  ✔️ انواع تاریخ نگایر (محلی، سلسله@ای ، عمومی و غیره)از صفویه تا پایان قاجاریه
  ✔️ مضامین و درون مایه های تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه
  ✔️ خاندان های تاریخ نگار از صفویه تا پایان قاجاریه
  ✔️ زمینه های تحول در تاریخنگاری ایران در دوره قاجاریه
  ✔️ تقابل تفکر سنتی و مدرن در تاریخ نگاری ایران عصر قاجار
  ✔️تاریخ نگاری و ناسیونالیسم
  ✔️صورت بندی مشروطه و تکوین و تاریخ نگاری مردم محور و موضوعات مرتبط

  زمان برگزاری همایش :
  28 بهمن 99

  آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله:
  20 آذر 99

  آدرس برگزاری همایش:
  استان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند ، پردیس شوکت آباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دبیرخانه همایش  برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام conf.birjand.ac.ir/historiography
  نمابر:32202120-056
  ایمیل همایش: historiography@birjand.ac.ir  خبر
  شماره مطلب: 5231
  دفعات دیده شده: 602 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش