فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تایید حکم انتصاب خانم دکتر سمیه عباسی بعنوان مسئول دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • تایید حکم انتصاب خانم دکتر سمیه عباسی بعنوان مسئول دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ تایید حکم انتصاب خانم دکتر سمیه عباسی بعنوان مسئول دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ
  چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 12:46

  جناب دکتر ذکرالله محمدی رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ ،طی حکمی خانم دکتر سمیه عباسی دانش آموخته رشته تاریخ دانشگاه تربیت را به عنوان مسول دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ منصوب کردند. خانم دکتر عباسی از متخصصان مسایل زنان در تاریخ معاصر هستند. ضمن آرزوی توفیق برای ایشان، امیدواریم با بهره گیری از تجربیات ایشان شاهد رونق و شکوفایی در امور اجرایی و علمی انجمن ایرانی تاریخ باشیم.  خبر
  شماره مطلب: 5229
  دفعات دیده شده: 501 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش