فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کردستان برگزار می کنند: همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کردستان برگزار می کنند:
همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه کردستان برگزار می کنند:
  همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی

  یکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت 17:48

  همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی در مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان برگزار می شود. اطلاعات بیشتر معتاقباً اعلام می گردد.  همایش ها
  شماره مطلب: 5169
  دفعات دیده شده: 613 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش