فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کنفرانس ملی جایگاه فناوری های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه در آموزش تاریخ نسخه چاپی RSS
 • کنفرانس ملی جایگاه فناوری های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه در آموزش تاریخ کنفرانس ملی جایگاه فناوری های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه در آموزش تاریخ
  شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 12:44

  گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی «کنفرانس ملی جایگاه فناوری های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه در آموزش تاریخ» را  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فرهنگیان  استان البرز آذر ۱۳۹۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج) برگزار می کند.

  آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

  محورهایی همایش:

  ۱. فناوری های آموزشی تاریخ در مدرسه:

  فناوری آموزشی و آموزش تاریخ، چیستی و چگونه

  معلمان و فناوری های آموزشی تاریخ در مدارس، تحول در جایگاه فناوری

  دانش آموزان و فناوری های آموزشی تاریخ در مدارس: تفاوت نسلی

  فناوری های آموزشی و کتاب های درسی تاریخ: روایت رسمی و روایت عرصه عمومی

  تاریخ فناوری های آموزشی در نظم آموزشی تاریخ در ایران معاصر: نمونه ها و تاثیرات

  ۲. مهارت های حرفه ای و فناوری های آموزشی تاریخ:

  آینده شغلی و فناوری های آموزشی تاریخ

  کارآفرینی، کسب و کارهای اینترنتی و فناوری های آموزشی تاریخ

  گردشگری، میراث فرهنگی و فناوری های آموزشی تاریخ

  رسانه و فناوری های آموزشی تاریخ

  ۳. فناوری های آموزشی تاریخ و عرصه عمومی

  هویت ملی، آموزش تاریخ و فناوری های آموزشی

  سواد تاریخی و فناوری های آموزشی تاریخ

  هویت مدنی و فناوری های آموزشی تاریخ

  تاریخ محلی و فناوری های آموزشی تاریخ

  ۴. فناوری های آموزشی تاریخ در دانشگاه:

  فناوری های نوین در آموزش تاریخ در دانشگاه: مطالعه تطبیقی

  فناوری های آموزشی و سرفصل های درسی تاریخ در دانشگاه از متن درسی تا تاریخ دیداری و شنیداری

  فناوری های آموزشی و چشم انداز میان رشته ای در آموزش دانشگاهی تاریخ، از علوم انسانی تا علوم فنی

  ۵. محور ویژه:

  آموزش تاریخ در مدارس و دانشگاه های استان البرز: چالش ها و فرصت ها

   

  آدرس سایت ارسال مقالات: nedutech.khu.ac.ir  همایش ها
  شماره مطلب: 5139
  دفعات دیده شده: 1401 | آخرین مشاهده: 16 ساعت پیش