فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تمدید فرخوان مقاله برای :" همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران " نسخه چاپی RSS
 • تمدید فرخوان مقاله برای : تمدید فرخوان مقاله برای :" همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران "
  دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 11:16

  گرامیداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران دبیرخانه همایش T.T.Conf@rie.ir

  فراخوان جدید مقاله:  همایش ملی  بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران تربیت معلم ایران  :  دیروز، امروز، فردا

  مقدمه  شکوفایی وگشودن درهای پیشرفت، متضمن توجه ویژه به ، کلید توسعه و تحول هر جامعه ای در دست معلمان آن، و رسیدن به تعالی جایگاه و نقش حیاتی آنان است. سال جاری مقارن با یکصدمین سال تاسیس نخستین موسسه تربیت معلم مدارس ابتدایی کشور با نکوداشت تلاشها و مجاهدتهای  ، عنوان دارالمعلمین مرکزی است .گرامیداشت یکصدمین سال تربیت معلم به سبک جدید در ایران مردان و زنان سترگ اندیشی است که دل در گرو اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین نهاده و سر به آسمان علم و دانش سائیده اند. دانشگاه فرهنگیان با همراهی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مراکز پژوهشی و آموزش عالی کشور در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت صد سال تلاش و پشتکار فرهنگ دوستان این آب و خاک و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پردیس  فردا در ، ، نسبت به برگزاری همایش ملی با عنوان تربیت معلم ایران: دیروز، امروز 1397 نسیبه دانشگاه فرهنگیان در طلیعه سال  و در چارچوب برنامه های ستاد گرامیداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران، اقدام نماید. 1398 اردیبهشت ماه سال  زمینه های ایجاد ، دستاوردهای این همایش می تواند فراروی برنامه ریزان نظام تربیت معلم قرار گیرد تا با توجه به شرایط خاص کشور تحول در نظام آموزش و پرورش را فراهم نمایند.   همایش ها
  شماره مطلب: 5099
  دفعات دیده شده: 1102 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش


pdf   فراخوان | حجم فایل: 880.41 KB