فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران نسخه چاپی RSS
 • همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران
  جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 11:06

  زمان برگزاری چهارشنبه 15 اسفند 1397- باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

  محورهای فراخوان مقالات  همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

  این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ربط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی ـ اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می شود. در سطوحی فراتر این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده ای منتهی به حمله مغولان است. بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است، کشورهایی که عمده آنان از همسایگان و محیط پیرامونی ایران هستند و مناسبات ایران و این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش آگاهی از تاریخ مناسبات ایران و قراخانیان در وجوه گوناگون، سرمایه ای برای ارتقای مناسبات کنونی ایران با شمار زیادی از همسایگان و شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای، چه در سطوح سیاسی و چه مردمی است. پذیرش مقالات در چارچوب تحقق هدف فوق صورت خواهد گرفت.

   

  آخرین مهلت ارسال چکیده  تا 30 بهمن 1397

  آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا 10 اسفند1397

  زمان برگزاری چهارشنبه 15 اسفند 1397

   ارسال به آدرس ایمیل :

  hamayeshhistory@gmail.com

   

          محور اول: سیاست و ملک داری

         نظام و ساختار سیاسی

        آموزه ها و ادبیات سیاسی

        تاریخ سیاسی و نظامی قراخانیان در ربط با حکومت های ایرانی

         محور دوم: جامعه و مردم

        زیر ساخت های مقوم پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک مردمان آسیای مرکزی با ایران فرهنگی

         ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، سنت ها

        گروه های اجتماعی

        مهاجرت ها

        سبک های زندگی شهری و روستایی

        کوچرویی

        پیوندهای اجتماعی ایران و قلمرو قراخانیان

        قراخانیان و فرایند ترکی سازی در آسیای مرکزی

         محور سوم: اقتصاد

        ساختار اقتصادی

        شیوه های تولید

        جاده ابریشم

        پیوندهای اقتصادی با ایران و دیگر جوامع مسلمان،

        زیرساخت های پیوندها و همگرایی اقتصادی

      محور چهارم: فرهنگ و دین

         ساختار فرهنگی

        زبان و ادب فارسی

        آیین ها، ادیان و مذاهب

        تبادلات فرهنگی

        تبلیغ دین اسلام

        استمرار و تغییرات فرهنگ ایرانی و اسلامی

        معماری و هنرها

        تحولات زبانی

        دانش ها

        تاریخ نویسی فارسی

        پیوندهای دینی و آیینی ایران و قلمرو قراخانیان

        مواریث مشترک ایرانی- ترکی در قلمرو قراخانی

   

     همایش ها
  شماره مطلب: 5084
  دفعات دیده شده: 887 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش