فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش شروع پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور نسخه چاپی RSS
 • گزارش شروع پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور گزارش شروع پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور
  چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 13:20

  دانشگاه سیستان و بلوچستان 26 دی ماه 1397

   

   

  گزارش شروع پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس کشور

  همایش پنجم آموزش تاریخ در مدارس استان سیستان و بلوچستان در 26/10/1397 با تشریفات رسمی آغاز به کار کرد.

   ابتدا دکتر کرمی، معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ضمن خیرمقدم بر اهمیت مباحث آموزش تاریخ در کشور تاکید کرد. سپس مدیرکل آموزش و پرورش استان جناب آقای نخعی نیز سخنانی در اهمیت موضوع گفت و آرزو کرد دستاورد های همایش آموزش تاریخ نتایج مورد انتظار را به بار آورد.

  دکتر شهرام یوسفی فر، رئیس انجمن ایرانی تاریخ، به ایراد سخن پرداخت. وی در چند فراز سخنان خود را درباب انجمن و تشکیلات شعب استان ها و نیز سیاست های انجمن برای آموزش تاریخ در دانشگاه ها و مدارس کشور و جایگاه همایش های استانی آموزش تاریخ در مدارس در جهت اجرای سیاست های انجمن بیان کرد.

  ایشان در ابتدا ضمن معرفی انجمن و شعب استانی آن در حوزه آموزش تاریخ در دانشگاه ها و کانون های موثر در این حوزه را مورد اشاره قرار داد و تعاملات انجمن با آن کانون ها را شرح داد. سپس در تشریح حوزه های تاریخ موجود در مراکز تخصصی حاکمیتی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی آزاد فعال در کشور اشاره کرد که آموزش تاریخ در مدارس کشور مهم ترین حوزه ترویجی و رشد علمی دانش تاریخ در گستره جامعه است، از این رو، شایسته توجه جدی است.

  وی در تشریح راهبرد انجمن در حوزه آموزش تاریخ در مدارس چنین بیان کرد که در توجه به سطوح مختلف موضوع تاریخ در مدارس یک بحث مهم وضعیت آموزش تاریخ است، که بر اساس روشی منطقی باید توان کارشناسی در این زمینه را در جامعه تاریخ دان کشور شناسایی و به گفتگو کشاند تا بر فهم درد از مسائل و مشکلات این حوزه و سپس تئوریزه کردن مسئله و یافت راه های کارشناسی جهت این حوزه اقدام کند و هم زمان در تقابل با نهاد های ذیربط در این موضوع وجوه تاثیرگذاری مباحث فوق را تضمین کرد.

  الگوی عملیات جهت این مباحث در انجمن چنین بود که ابتدا کارگروه آموزش و پرورشی از خبرگان و معلمان آگاه درس تاریخ تشکیل و سیاست گذاری ها جهت اجرای سیاست ها در این حوزه پی گیری شد.

  ارتباط گیری نهادینه با معاونت آموزش و متوسطه در وزارت آموزش و پرورش تعامل نهادینه با دبیرخانه کشوری آموزش تاریخ و سپس تعریف ماموریت ویژه جهت شعب انجمن ایرانی تاریخ در استان ها از این زمره بود. در شعب انجمن نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان و نیز سرگروه تاریخ درس تاریخ در استان سیستان و بلوچستان عضو حقوقی تعریف شدند. در ادامه دکتر یوسفی فر در تشریح این سیاست های انجمن اشاره کرد که برای بررسی و کارشناسی موضوع آموزش تاریخ در مدارس از شیوه پیمایش وسیع و عمیق دست اندرکاران آموزش تاریخ در مدارس بهره گیری شد که یکی از آنها همایش های استانی آموزش تاریخ در مدارس کشور بود که اکنون پنجمین همایش در این استان منعقد می شود. در این همایش ها هدف آن است که فهم مسائل و چالش های آموزش تاریخ در تعامل جامعه معلمان تاریخ صورت گیرد، در ضمن همایش ها توانمندسازی معلمان تاریخ انجام شود و هم زمان تولید متن تخصصی در این حوزه رخ دهد و نیز اهداف دیگری چون شناسایی و بزرگداشت سرمایه های دانشی آموزش تاریخ در مدارس در سطح استان و موارد نظیر پی گیر می شد.

  شیوه طراحی و اجرای برنامه همایش ها با روشی کاملا ابتکاری صورت می گرفت: اتخاذ رویکرد اکتشافی در همایش ها جهت طراحی و هدایت و کشف دیده ها در جریان همایش و پرهیز از تحمیل پیش فرض ها در این امر که تجلی این امر در محورهای همایش منعکس است. نیز پرهیز از یکسان دیدن مسائل در همه استان ها، تاکید بر وجه تکاملی همایش ها و توجه به انباشت دانش در این زمینه.

  وی در ادامه اشاره کرد که بهره برداری ها از نتایج این مباحث کارشناسی و علمی در سطوح مختلف طراحی شده است: از ارائه نتایج مباحث به مراکز تصمیم گیری در حوزه دانش و رشته تاریخ در کشور، بهره برداری های مناسب در دبیرخانه کشوری آموزش تاریخ در مدارس کشور و تدوین نهایی سند ملی آموزش تاریخ در مدارس.

   دکتر یوسفی فر در پایان از آقای مسعود مرادی، دبیر علمی همایش، در دانشگاه سیستان و بلوچستان و همکاران گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی آقای سیاسی، اداره کل آموزش و پرورش استان، سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه جامع فرهنگیان سرگروه درس تاریخ در استان تقدیر و تشکر به عمل آورد    همایش ها
  شماره مطلب: 5065
  دفعات دیده شده: 1189 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش