فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقاله های همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی منتشر گردید نسخه چاپی RSS
 • چکیده مقاله های همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی منتشر گردید چکیده مقاله های همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی منتشر گردید
  پنج‌شنبه 10 آبان 1397 ساعت 22:22

  فایل PDF در انتهای خبر قابل دانلود است

  چکیده مقالات همایش بین المللیهزاره خواجه نظام الملک طوسی

  اعضاء کمیتۀ علمی: سیدجواد طباطبایی (استاد و پژوهشگر فلسفه سیاسی)، محسن خلیلی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، سیدحسین اطهری (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، سیدمحمدعلی تقوی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشیگاه فردوسی مشهد)، وحید سینائی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، مرتضی منشادی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، مهدی نجفزاده (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، شیرزاد آزاد (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، سید احمد فاطمی نژاد (عضیو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)، احمد محقر (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشیگاه فردوسی مشهد)، عبدالرحیم قنوات (عضییو هیئت علمی تاریخ اسلام دانشگاه فردوسی مشهد)، سلمان ساکت (عضییو هیئت علمی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد)، مهدی مجتهدی (عضو هیئت علمی تاریخ اسلام دانشگاه فردوسی مشهد)، منصور معتمدی (عضو هیئت علمی ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد)، جواد عباسی (عضو هیئت علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد)، داود فیرحی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران)، مهدی فدایی مهربانی (عضو هیئتعلمی علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شیجا  احمدوند (عضیو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه  ،) طباطبایی)، نگین یاوری (عضیو هیئت علمی تاریخ و علوم انسانی دانشگاه نیواسکول نیویورک )، نصیر کعبی (عضو Wellesley College لوئیس مارلو (عضو هیئت علمی مطالعات تاریخی)

     همایش ها
  شماره مطلب: 5007
  دفعات دیده شده: 1083 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش


pdf   چکیده مقالات | حجم فایل: 2.31 MB