فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نخستین کنفرانس بین المللی حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم نسخه چاپی RSS
  • نخستین کنفرانس بین المللی حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم نخستین کنفرانس بین المللی حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم
    سه‌شنبه 24 مهر 1397 ساعت 21:47

    آخرین مهلت دریافت مقالات 15/07/1397 دانشگاه زنجان 30 آبان 1397

     نخستین کنفرانس بین المللی حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم

    محور فرهنگی

    ·         تبادلات فرهنگی در مسیر راه ابریشم

    ·         تحولات زبانی در مسیر راه ابریشم

    ·         انعکاس فرهنگ مغولان در منابع اسلامی (عربی فارسی)

    ·         راه ابریشم و نقش آن در انتقال علوم در دوره ایلخانی

    ·         راه ابریشم و تحولات دینی و مذهبی (مانویت بودیسم اسلام عرفان و تصوف ...)در دوره ایلخانی

    ·         تحولات هنر و معماری در حوزه راه ابریشم در دوره ایلخانی

    محور اقتصادی

    ·         مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای حوزه راه ابریشم در دوره ایلخانی

    ·         تأثیر راه ابریشم بر اقتصاد کشورهای حوزه راه ابریشم

    ·         زیر ساخت های اقتصادی در مسیر راه ابریشم در دوره ایلخانی (کاروانسرا ها -  مراکز اقامتی رباط ها و ...)

    ·         نظام حقوقی راه ابریشم و تأثیر آن بر مبادلات بازرگانی در دوره ایلخانی

    محور سیاسی

    ·         معاهدات و پیمان نامه های مربوط به راه ابریشم

    ·         نقش حکومت ایلخانی بر ثبات و امنیت راه ابریشم

    ·         کاربردهای نظامی راه ابریشم در دوره ایلخانی

    محور جغرافیای تاریخی

    ·         راه ابریشم و جاده های فرعی منشعب از آن

    ·         نقش ایلخانان بر توسعه شهری و شهرسازی راه ابریشم

    ·         جغرافیای اقتصادی راه ابریشم در دوره ایلخانی

    محاور المؤتمر الدولی "دور الحکم الإیلخانی علی طریق الحریر"

    المحور الثقافی:

    ·         التبادلات الثقافیة فی مسار طریق الحریر

    ·         التطورات اللغویة فی مسار طریق الحریر

    ·         انعکاس ثقافة المغول فی المصادر الاسلامیة

    ·         طریق الحریر و دورها فی نقل العلوم فی العصر الإیلخانی

    ·         طریق الحریر و التطورات الدینیة والمذهبیة (المانویة، البوذیة، الاسلام، العرفان، الصوفیة) فی العصر الإیلخانی

    ·         التطورات الفنیّة و المعماریة علی طول طریق الحریر فی العصر الإیلخانی

    المحور الإقتصادی:

    ·         علاقات ایران الاقتصادیة و البلدان الأخری الواقعة فی مسار طریق الحریر فی العصر الإیلخانی

    ·         تأثیر طریق الحریر فی اقتصاد البلدان الواقعة فی مسار هذه الطریق

    ·         البناء التحتیة الاقتصادیّة فی مسار طریق الحریر فی العصر الایلخانی (الخانات، مرافق الإقامة، الأربطة و ...)

    ·         النظام القانونی لطریق الحریر و تأثیره فی التبادلات التجاریّة فی العصر الإیلخانی

    المحور السیاسی

    ·         الاتفاقیّات و التحالفات المتعلّقة بطریق الحریر

    ·         دور الحکم الإیلخانی فی استقرار طریق الحریر و أمنها

    ·         التطبیقات والإستخدامات العسکریّة لطریق الحریر فی العصر الإیلخانی

    محور الجغرافیة التأریخیة

    ·         طریق الحریر و الطرق الثانویّة المتشعبة منها

    ·         دور الحکم الإیلخانی فی التنمیّة المدنیّة و بناء المدن علی طول طریق الحریر

    ·         الجغرافیة الاقتصادیّة لطریق الحریر فی العصر الإیلخانی

    Cultural theme

     Cultural exchanges along the silk road

     Linguistic developmens along the silk road

     Reflection of Mongolia;s culture in Islamic resources (Arabic-persian)

     Silk road and its role in the transfering of science in the Ilkhani era

     Silk road and religious developments (Manitoba,  Buddhism,Islamic ,Gnosticism and Sufism) in Ilkhani era

     Developments of art and architecture in the Silk road in Ilkhani era.

     Economic theme

    Economic relations between Iran and the countries around the Silk road in Ilkhani era

    Silk road;s impact on the economy of the countries of the Silk road area.

       - Economic infrastructures along the silk road during the ilkhani era (caravanserai-residential center –inns and..)

      Silk road&;s legislation and its impact on trading exchanges in Ilkhani era.

    POLITICAL THEME

    Agreements, contracts related to the Silkroad. -

    The role of ilkhani;s government on the stability and security of the silk road

    Military functions of the  silk road during the ilkhani;s era

    HISTORICAL GEOGRAphy

    Silk road and its derivatives

    Ikhanan;s role on the development of silk road;s urbanization during the Ilkhani’s era

    Economic geography of silk road in Ilkhani era

    آخرین مهلت دریافت مقالات 15/07/1397

    دانشگاه زنجان 30 آبان 1397    همایش ها
    شماره مطلب: 4995
    دفعات دیده شده: 1169 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش