فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نخستین همایش دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین نسخه چاپی RSS
 • نخستین همایش دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین نخستین همایش دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین
  شنبه 7 مهر 1397 ساعت 22:37

  زمان: اسفندماه 1397 | مکان: دانشگاه مازندران caspian1article@gmail.com

  انجمن ایرانی تاریخ و انجمن ایرانی باستان شناسی برگزار می کنند:

   

  نخستین همایش دوسالانه تاریخ و باستان شناسی دریای کاسپین

   

  این همایش بر اساس ظرفیت های علمی همکاری های میان رشته ای تاریخ  و باستان شناسی برای شناخت تحولات فرهنگ و تمدن جوامع پیرامون کاسپین در دوره بندی های تاریخی برگزار میشود. بر این مبنا بازشناسی برهمکنش محیط جغرافیایی و جوامع انسانی پیرامون دریای کاسپین در شکل گیری تحولات و ساختارها و مبادلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی جوامع پیرامون دریای کاسپین رویکرد کلان همایش است و در بررسی مقاله های ارسالی مدنظر قرار میگیرد.

  محورهای تاریخی

  تاریخ دریای کاسپین در دوره باستان

  تاریخ دریای کاسپین از دوره ظهور اسلام تا دوره قاجار

  تاریخ دریای کاسپین در دوره معاصر

  محورهای باستانشناسی

  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره پیش از تاریخ

  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره تاریخی

  باستان شناسی دریای کاسپین در دوره اسلامی

  باستانشناسی دریایی کاسپین

  محورهای میان رشته ای

   

  زمان: اسفندماه 1397  |   مکان: دانشگاه مازندران

  آخرین مهلت ارسال چکیده : 20دی ماه 1397 

   آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 بهمن ماه 1397

  مقالات برگزیده در نشریات علمی ـ پژوهشی منتشر خواهد شد

   تلفن دبیرخانه همایش: 35303433

   

  caspian1article@gmail.com  همایش ها
  شماره مطلب: 4980
  دفعات دیده شده: 1851 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش


pdf   فایل PDF [ جهت دانلود | حجم فایل: 701.15 KB
pdf   فایل PDF / شیوه نامه نگارش مقاله | حجم فایل: 701.15 KB