فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی برگزار می کند: همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی برگزار می کند:
همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی» انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی برگزار می کند:
  همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی»

  سه‌شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 9:04

  پنجشنبه 15 شهریور از ساعت 8:30 تا 17

  همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی» 

  در روز پنج شنبه 15 شهریور ماه 

  از ساعت  8:30 الی 17  

  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

  برگزار می شود. 

  محورهای همایش بدین شرح است:

  بایسته های احیای نسخ

  مباحث نظری و مفهومی تصحیح نسخ

  سیر تکوین و تحول روش های تصحیح نسخ

  بررسی انتقادی شیوه های تصحیح نسخ

  سنت های علمی مصححان

  بررسی انتقادی متن های تصحیح شده

  دانش و آموزش تصحیح نسخ  همایش ها
  شماره مطلب: 4960
  دفعات دیده شده: 986 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش