فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
برنامه های کارگروه تاریخ شفاهی انجمن ایرانی تاریخ چاپ RSS
 • برنامه های کارگروه تاریخ شفاهی انجمن ایرانی تاریخ برنامه های کارگروه تاریخ شفاهی انجمن ایرانی تاریخ
  دوشنبه 22 تیر 1394 ساعت 13:12

  در جلسه 20/4/1394 هیئت رئیسه انجمن ایرانی تاریخ، و با حضور سرکار خانم فائزه توکلی دبیر کارگروه تاریخ شفاهی، برنامه های سال 94 این کارگروه اعلام و به تصویب رسید.  در جلسه 20/4/1394 هیئت رئیسه انجمن ایرانی تاریخ، و با حضور سرکار خانم فائزه توکلی دبیر کارگروه تاریخ شفاهی، برنامه های سال 94 این کارگروه اعلام و به تصویب رسید. متعاقبا نشست ها و برنامه های تعیین شده اطلاع رسانی می شود. از علاقمندان همکاری در این حوزه دعوت می شود جهت اطلاع از حوزه های فعالیت و ارتباط با کارگروه با دبیرخانه انجمن یا ایمیل دبیر کارگروه تماس حاصل نمایند.

   

  آدرس ایمیل سرکار خانم توکلی: faezehtavakoli@yahoo.com

  کارگروهها
  شماره مطلب: 3111
  دفعات دیده شده: 1966 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش