فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
نشست «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متاخر» چاپ RSS
 • نشست «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متاخر» نشست «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متاخر»
  چهارشنبه 19 آذر 1393 ساعت 10:31

  نشست «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متاخر» سه شنبه 25 آذرماه 1393 به همت گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

  گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند
  نشست «تحولات فرق اسلامی در ایران قرون میانه متاخر»

  سخنرانان:

  دکتر عباس احمدوند

  دکتر عباس برومند اعلم

  دکتر احمد پاکتچی

  دکتر فاطمه جان احمدی

  دکتر محمد حاجی تقی

  دکتر عطاءاله حسنی

  دکتر سید احمدرضا خضری

  دکتر محمدکاظم رحمتی

  دکتر زهیر صیامیان
  زمان: سه شنبه 25 آذرماه 1393 ساعت 8:30 تا 16


  مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار مولوی

  برای اطلاع از برنامه نشست به بخش ضمائم مراجعه کنید.  خبر
  شماره مطلب: 2737
  دفعات دیده شده: 1716 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش