فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران نسخه چاپی RSS
 • تاریخ های محلی ایران تاریخ های محلی ایران
  جمعه 17 آبان 1392 ساعت 7:36

  پژوهشنامه علمی و پژوهشی «تاریخ های محلی ایران» وابسته به دانشگاه پیام نور با مدیر مسئولی علیرضا علی صوفی و سردبیری محمدرضا نصیری به چاپ رسیده است.

  در چند سال اخیر و با رشد فضای پژوهش های علوم انسانی به ویژه مطالعات تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معاصر، با بهره گیری از محتوای مطبوعات، اطلاعات موجود به حوزه ی عمومی و فضای آکادمیک وارد شده است.

  اگرچه اصحاب علم و اندیشه خود در تماس مستقیم با تحقیق و پژوهش قرار دارند، فلذا افرادی که به صورت غیرحرفه ای در میان منابع و مآخذ حوزه ی علوم انسانی تورق و کاوش می کنند، خوانش مجلات علمی و پژوهش مطلع ورود به مباحث اساسی در این حوزه می باشد.

  «پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران» وابسته به دانشگاه پیام نور، که به صورت دوفصلنامه علمی – پژوهشی به چاپ و زیور طبع آراسته شده، از جمله مجلاتی هست که ماحصل آن سرشار از مقالات پرمحتوا و علمی است که دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی بالاخص علاقه مندان به حوزه ی تاریخ های محلی، می توانند بهره کافی و وافی از آن ببرند.

  شماره اول این نشریه در پاییز و زمستان 1391 با درجه علمی – پژوهشی به مدیر مسئولی علیرضا علی صوفی و سردبیری محمدرضا نصیری به چاپ رسیده است.

  فهرست مندرج نشریه فوق که موضوعات متنوعی از تواریخ محلی ایران را در بر می گیرد، می تواند گامی اساسی در زمینه ی خوانش تاریخ محلی و مطالعات مرتبط با آن به حساب آید.

  بدیهی است که نگارش و خوانش علمی و آکادمیک از تاریخ ایران زمانی محقق خواهد شد که گنجینه ای از فرهنگ، آداب و رسوم، گویش و جغرافیا، و هر آنچه که متعلق به هویت یک منطقه است، در تحقیقات تاریخی مورد استفاده جدی محققان و مورخان قرار گیرد.

  باتوجه به اینکه امروزه حوزه ی نگارش و مطالعات تاریخی مضمونی نقادانه و تحلیلی چاشنی آن شده است، عدم توجه به تواریخ محلی قاعدتاً زوایای پنهان تمدن و تاریخ را غبار آلود خواهد کرد.

  نقش اقتصادی و مواصلاتی دهانه اروندرود در روابط حکومت های محلی منطقه با خلافت عباسی/ علی بحرانی پور

  جایگاه جزیره کیش در تجارت دریایی عصر ملوک محلی بنی قیصر/ محمدجعفر چمنکار

  بلوچ های ایرانی در شرق آفریقا/ امیربهرام عرب احمدی

  علل بنیان گذاری سلسله محلی آل مازه در بخارا/ سید ابوالقاسم فروزانی

  تحولات زمین داری و مالکیت در سیستان دوره پهلوی اول/ علیرضا علی صوفی، عباس اویسی

  و بسیاری از مقالات دیگر، مندرج در فهرست مجله، نشان از پویایی مجله در حوزه تخصصی دارد.

  کلیت تاریخ و تمدن کهن ایرانی از اجزایی تشکیل یافته است که ما آن را در حوزه ی تاریخ های محلی قرار می دهیم؛ واکاوی و تحلیل و بررسی این تواریخ می تواند زوایا، جغرافیا و قلمرو تحقیقات تاریخی مورخان ایرانی را گسترش دهد و دستشان را باز نگه دارد.

  خبر
  نام منبع: کتابخانه مجلس
  شماره مطلب: 1941
  دفعات دیده شده: 2488 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش