فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سخنرانی سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی نسخه چاپی RSS
 • سخنرانی سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی سخنرانی سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی
  دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 12:02

  پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی «سخنرانی سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی» را برگزار می کند.

  پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی «سخنرانی سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی» را برگزار می کند.

  سخنران این نشست خانم دکتر صفورا برومند هستند و در این نشست، جامعه نمونه سکه های حکام پارس مبتنی بر مطالعات سکه شناختی و نشانه شناختی بررسی و معرفی می شوند.

  این نشست روز دوشنبه مورخ 1392/08/13 در ساعت 14 تا 15:30 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

  آدرس: بزرگراه کردستان- خیابان 64 غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی- سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 1929
  دفعات دیده شده: 2230 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش