فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.
انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد

انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد

با حضور: دکتر منصوره اتحادیه، دکتر حسین آبادیان، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر مهدی کلهر، دکتر علی ططری، دکتر مسعود کوهستانی نژاد، دکتر ربابه معتقدی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر خلعتبری

استاد ارجمند جناب آقای دکتر خلعتبری

درگذشت خواهر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض کرده و آرزومندیم خداوند متعال رحمت واسعه و آمرزش ابدی را برای آن مرحومه مقدر نماید. امید داریم وجود با برکت جنابعالی در سایه الطاف پروردگار منان بدور از هر گزند و سالهای متمادی همکاران و دانشجویان از فیضتان دانش و فضل شما بهره های مستمر برند.هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

تغییر زمان کارگاه آموزشی

تغییر زمان کارگاه آموزشی
"مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1)"
از سه شنبه 26 دی ماه به پنجشنبه 26 بهمن

دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زمان برگزاری: پنج شنبه 26 بهمن 1396 ساعت 9-16 مکان: بزرگراه حقانی، تقاطع حصاری و کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران سالن پرهام

 
جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید.

جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید.

جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه سیستان و بلوچستان روز دوشنبه ۲۷ آذر در دفتر گروه تاریخ دانشگاه س و ب برگزار گردید در این جلسه چهار چوبهای اصلی همایش نهایی شده و قرار شد …