فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ

" انالله و انا الیه راجعون
درگذشت دانشمند ارجمند آقای دکتر محمد امین قانعی راد، موجب تاثر فراوان جامعه علمی کشور شد.
او عمری را با دغدغه ها و مسایل جامعه ایران صرف کرد و خدمات علمی و پژوهشی ارزشمندی را به ثمر رساند. خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم ایشان، صبر ارزانی دارد.
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

انالله و اناالیه راجعون 
همکار ارجمند جناب آقای دکتر عباس پناهی 
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی شما را تسلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و علو درجات، می نماییم. 
امید که خداوند متعال صبر بر این مصیبت را بر شما و خانواده محترمتان ارزانی دارد. 
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 
١٩ خرداد ١٣٩٧

انالله و اناالیه راجعون
همکار ارجمند جناب آقای دکتر عباس پناهی
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی شما را تسلیت گفته، از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت واسعه و علو درجات، می نماییم.
امید که خداوند متعال صبر بر این مصیبت را بر شما و خانواده محترمتان ارزانی دارد.
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
١٩ خرداد ١٣٩٧