فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
استاد ارجمند جناب آقای دکتر خلعتبری

استاد ارجمند جناب آقای دکتر خلعتبری

درگذشت خواهر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض کرده و آرزومندیم خداوند متعال رحمت واسعه و آمرزش ابدی را برای آن مرحومه مقدر نماید. امید داریم وجود با برکت جنابعالی در سایه الطاف پروردگار منان بدور از هر گزند و سالهای متمادی همکاران و دانشجویان از فیضتان دانش و فضل شما بهره های مستمر برند.هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

تغییر زمان کارگاه آموزشی

تغییر زمان کارگاه آموزشی
"مبانی، اصول و روش پژوهش در حوزه تاریخنگاری؛
نقد و تحلیل منابع تاریخنگارانه (1)"
از سه شنبه 26 دی ماه به پنجشنبه 26 بهمن

دکتر علیرضا ملایی توانی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زمان برگزاری: پنج شنبه 26 بهمن 1396 ساعت 9-16 مکان: بزرگراه حقانی، تقاطع حصاری و کوشا، ساختمان آرشیو ملی ایران سالن پرهام

 
انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد

انجمن ایرانی تاریخ به مناسبت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برگزار می کند:
هم اندیشی «حیات اجتماعی ایران در سالهای جنگ جهانی اول»
حضور تنها با هماهنگی دبیرخانه صورت می پذیرد

با حضور: دکتر منصوره اتحادیه، دکتر حسین آبادیان، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر مهدی کلهر، دکتر علی ططری، دکتر مسعود کوهستانی نژاد، دکتر ربابه …