فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ

گزارش سه ماه انجمن ایرانی تاریخ
شعبه استان مازندران

انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان مازندران در نخستین گامهای خود پس از تاسیس برنامه های متعددی را به مرحله اجراء درآورد که به شرح ذیل می باشد: 1. جلسه اول شورای مرکزی 2. جلسه دوم شورای مرکزی 3. جلسه سوم شورای مرکزی 4. نشست شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 5. جلسه شورای مرکزی با نماینده هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 6. برگزاری کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر نیره دلیر عضو هیات علمی محترم …

اختتامیه و بیانیه  چهارمین کنگره تاریخدانان ایران با محوریت آینده تاریخ

اختتامیه و بیانیه چهارمین کنگره تاریخدانان ایران با محوریت آینده تاریخ

چهارمین کنگره تاریخدانان که به همت انجمن ایرانی تاریخ در شهر مشهد برپا شده بود، عصر روز پنج شنبه 2 آذر به پایان رسید. جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیانیه پایانی را قرائت نمودند. امید است از مطالب ارزشمند ارائه شده در این کنگره راهکارهای عملی در جهت ارتقاء سطح کیفی رشته تاریخ حاصل شود.

افتتاحیه چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران

افتتاحیه چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران

چهارمین کنگره ملی تاریخدانان ایران، یکم آذر به کوشش انجمن ایرانی تاریخ شاخه منطقه ای خراسان، دانشکده ادبیات و انجمن علمی دانشجویان تاریخ فردوسی مشهد با سخنرانی دکتر شهرام یوسفی فر رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ آغاز شد.

 


نشست پنجم از سری نشست های کنگره تاریخدانان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد.

نشست پنجم از سری نشست های کنگره تاریخدانان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد.

نشست پنجم در واقع میزگردی بود درباره تاریخ در نگاه دیگران که با حضور استادان علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی، باستان شناسی و جغرافیا برگزار شد.
گرامیداشت زنده یاد محسن جعفری مذهب و برگزاری نشست دوم از چهارمین کنگره تاریخدانان با عنوان: روش شناسی، تاریخ نگری و تاریخ نگاری

گرامیداشت زنده یاد محسن جعفری مذهب و برگزاری نشست دوم از چهارمین کنگره تاریخدانان با عنوان: روش شناسی، تاریخ نگری و تاریخ نگاری

نشست دوم با سخنرانی دکتر یحیائی، دکتر ناظمیان فرد، دکتر جلیلیان همراه بود و آقایان دکتر مرادی، دکتر اسماعیلی و دکتر قدیمی قیداری هیات رئیسه جلسه بودند.