فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ

فایل صوتی کارگاه های انجمن ایران تاریخ برای استفاده علاقمندان آماده شد:
1. کارگاه مهرشناسی 2. کارگاه تاریخ شفاهی 3. کارگاه سندخوانی 4. کارگاه فهرست نویسی 5. کارگاه تبیین در تاریخ 6. نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی 7. کارگاه تاریخ مکتوب 8. کارگاه تحلیل محتوا 9. کارگاه تحلیل گفتمان 10. کارگاه تاریخ نگاری منتقدانه 11. کارگاه خطوط قدیمه

 سفر سه روزه: زنجان و تخت سلیمان
31 مرداد تا 2 شهریور
هزینه سفر: 285.000 تومان
خدمات: وسیله نقلیه در اختیار، بیمه مسئولیت، دو وعده صبحانه، دو وعده شام، دو شب اقامت در خانه های بومگردی، لیدر، ورودیها

سفر سه روزه: زنجان و تخت سلیمان
31 مرداد تا 2 شهریور
هزینه سفر: 285.000 تومان
خدمات: وسیله نقلیه در اختیار، بیمه مسئولیت، دو وعده صبحانه، دو وعده شام، دو شب اقامت در خانه های بومگردی، لیدر، ورودیها

بازدید از گنبدسلطانیه، قلعه لک لک، روستای قوزلو، قلعه بهستان، تخت سلیمان، زندان سلیمان، غارکرفتو