فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جستجوی مطلب چاپ RSS
 • چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها
  چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها
  همایش ها | دوشنبه 22 فروردین 1390
 • گزارش برگزاری سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها
  انجمن ایرانی تاریخ که به عنوان یک نهاد مستقل علمی، کارخویش را از سه­ سال پیش آغاز کرده و به جرگه انجمن­ های علمی کشور پیوسته است، برگزاری همایشهای علمی را در جهت ارتقاء دانش تاریخی کشور جزء عمده ­ترین برنامه های کاری خویش قرارداده  و پس از برگزاری اولین همایش «تاریخ و ترجمه» …
  همایش ها | دوشنبه 22 فروردین 1390
 • گزارش برگزاری نخستین سمینار تاریخ وترجمه
   گزارش برگزاری نخستین سمینار تاریخ وترجمه نخستین سمینار تاریخ وترجمه، به همت انجمن ایرانی تاریخ و با مشارکت دانشگاه­های  لرستان، علامه طباطبایی و الزهراء همچنین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سازمان فرهنگ و ارتباطات …
  همایش ها | یکشنبه 21 فروردین 1390
 • چکیده مقالات نخستین سمینار تاریخ و ترجمه در ایران
                  مقاله‌های نخستین سمینارتاریخ و ترجمه  چکیده مقاله‌های نخستین سمینار تاریخ و ترجمهبه کوشش دکتر شهلا بختیاریتهران، 1389انجمن ایرانی تاریخبا همکاری:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیدانشگاه الزهراءدانشگاه لرستاندانشگاه علامه طباطباییپژوهشگاه مطالعات …
  همایش ها | یکشنبه 21 فروردین 1390
 • برگزاری چهارمین مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ اردیبهشت 90
  عضو محترم پیوسته انجمن ایرانی تاریخ به اطلاع می رساند چهارمین مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ روز پنج شنبه مورخ 22/2/90  برگزار خواهد شد
  همایش ها | سه‌شنبه 16 فروردین 1390
صفحه  18  از  18