فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جستجوی مطلب چاپ RSS
 • طرح های پژوهشی
  عنوان وضعیت ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران در حال اجرالوله کشی آب تهران درحال بررسی توسط موسسه حامی وضعیت سنجی کمی و کیفی آموزش و پژوهش تاریخ در سطوح مختلف تحصیلی در ایران درحال­ بررسی توسط موسسه حامیتدوین تاریخ شفاهی زنان مشارکت جو در دفاع مقدسدرحال …
  کارگروهها | پژوهش | شنبه 27 خرداد 1391
 • اطلاعیه کارگروه پژوهش
  به اطلاع کلیه استادان، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی می­رساند، انجمن ایرانی تاریخ آمادگی پذیرش و حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه  مطالعات و تحقیقات تاریخی را دارد
  کارگروهها | پژوهش | چهارشنبه 15 تیر 1390
 • طرح نامه انجمن ایرانی تاریخ
  طرح نامه انجمن ایرانی تاریخ
  کارگروهها | پژوهش | دوشنبه 22 فروردین 1390
 • آیین نامه پژوهش انجمن ایرانی تاریخ
  آیین نامه پژوهش انجمن  ایرانی تاریخ
  کارگروهها | پژوهش | دوشنبه 22 فروردین 1390
صفحه  1  از  1