فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
جستجوی مطلب چاپ RSS
  • سفر به تاجیکستان و اسپانیا
    انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: سفر به تاجیکستان و ازبکستان و اسپانیا سفر به تاجیکستان و ازبکستانزمان: نیمه دوم شهریور 90    ظرفیت:15 نفر       مدت: 15 روز    هزینه: 7/000/000ریالشرایط ثبت­ نام: عضو پیوسته انجمن (پرداخت منظم حق عضویت)مشارکت فعال در …
    کارگروهها | سفرهای علمی | سه‌شنبه 14 تیر 1390
صفحه  1  از  1