فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نشست اعضای انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با استاندار نسخه چاپی RSS
 • نشست اعضای انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با استاندار
  جمعه 12 خرداد 1391 ساعت 7:53

  اعضای انجمن ایرانی تاریخ روز شنبه مورخ 20 خرداد ماه 1391 با استاندار کرمان در محل استانداری دیدار کردند

  اعضای انجمن ایرانی تاریخ روز شنبه مورخ 20 خرداد ماه 1391 با استاندار کرمان در محل استانداری دیدار کردند.

  آقای شاهرخی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق (مرکز کرمان) و خانم روح الامینی رئیس انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان به همراه تعدادی از اعضای انجمن در استان در این جلسه حضور یافتند. خانم روح الامینی گزارشی از روند شکل گیری انجمن در کرمان، اهداف، عملکرد آن و همچنین فعالیت های پژوهشی که در دستور کار قرار دارد و به خصوص برگزاری کنگره تاریخ دانان ایران در شهرستان جیرفت در شهریور 1392ارائه نمودند.

  در ادامه جلسه نیز اعضای حاضر نظرات خود را پیرامون حوزه تاریخ و انجمن ایرانی تاریخ بیان کردند و در ادامه در خصوص موارد زیر گفتگوهایی صورت و تصمیماتی گرفته شد:

  -    بنا بر پیشنهاد جناب آقای شاهرخی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی مقرر شد که ساماندهی اسناد پیش آرشیو سازمان با همکاری انجمن و بر اساس تنظیم قراردادی انجام پذیرد.

  -    با عنایت به اینکه اسناد زیادی از کنسولگری کرمان در آرشیو سازمان اسناد انگلستان موجود است قرار شد این اسناد با همکاری انجمن و سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق (مرکز کرمان) به این سازمان منتقل گردند.

  -    از آقای مهندس نجار استاندار کرمان برای شرکت در اولین نشست شورای سیاست گذاری کنگره تاریخ دانان ایران دعوت به عمل آمد و ایشان قول شرکت در نشست مزبور  و همکاری در همه امور علمی و پژوهشی و برگزاری همایش ها را دادند.       گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 727
  دفعات دیده شده: 1730 | آخرین مشاهده: 40 دقیقه پیش