فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
طرح های پژوهشی نسخه چاپی RSS
 • طرح های پژوهشی
  شنبه 27 خرداد 1391 ساعت 13:21

  عنوان وضعیت ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران در حال اجرالوله کشی آب تهران درحال بررسی توسط موسسه حامی وضعیت سنجی کمی و کیفی آموزش و پژوهش تاریخ در سطوح مختلف تحصیلی در ایران درحال­ بررسی توسط موسسه حامیتدوین تاریخ شفاهی زنان مشارکت جو در دفاع مقدسدرحال ­بررسی توسط موسسه حامیتاریخ حمل و نقل هوایی ایران در حال تهیه و تکمیل پروپوزال  

  عنوان

  وضعیت

  ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران

  در حال اجرا

  لوله کشی آب تهران

  درحال بررسی توسط موسسه حامی

  وضعیت سنجی کمی و کیفی آموزش و پژوهش تاریخ در سطوح مختلف تحصیلی در ایران

  درحال­ بررسی توسط موسسه حامی

  تدوین تاریخ شفاهی زنان مشارکت جو در دفاع مقدس

  درحال ­بررسی توسط موسسه حامی

  تاریخ حمل و نقل هوایی ایران

  در حال تهیه و تکمیل پروپوزال


     کارگروهها
  شماره مطلب: 691
  دفعات دیده شده: 3532 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش