فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها نسخه چاپی RSS
 • چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها
  دوشنبه 22 فروردین 1390 ساعت 13:49

  چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها

  چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها  همایش ها
  شماره مطلب: 64
  دفعات دیده شده: 2621 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش


pdf   چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها | حجم فایل: 628.50 KB
pdf   چکیده مقالات سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیبها و راهکارها(انگلیسی) | حجم فایل: 44.94 KB