فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
پیام درگذشت جناب آقای دکتر گل محمدی نسخه چاپی RSS
 • پیام درگذشت جناب آقای دکتر گل محمدی پیام درگذشت جناب آقای دکتر گل محمدی
  چهارشنبه 7 مهر 1400 ساعت 10:38

  دی گشت بی فروغ یکی شمع زین سرا

  کز هجر او ملولم و دیدارش آرزوست

  در وانفسای بیداد بلیه کرونا که تاب و توان را از روان خستۀ هم وطنان ربوده است، خبر آسمانی شدن انسانی شریف و استادی با فضیلت، دکتر احمد گل محمدی، مرد نام آشنای تاریخ پژوهی، فلسفه، جامعه شناسی و علوم سیاسی، بار دیگر به سوگمان نشانید. استادی حکیم، و مزین به اخلاق و فضیلت علمی از میان ما رفت تا اندکی بیشتر به خود بیاییم و اذعان کنیم:

  بار سفر چه بسته ای؟ مرگ خبر نمی کند

  دکتر گل محمدی، استادی را در اندیشه و نظر و جوانمردی و درویش مسلکی را در عمل داشت. دین عظیم فضیلت علمی این استاد فقید بر اهل علم پوشیده نبود و عشق او به ایران و ایرانی آشکار بود. بی پیرایه و بی ریا می زیست، هم چنان که بی چشمداشت و از سر اندیشه می نوشت. فرهیخته اما ساده زیست و بزرگ اما بی ادعا بود. اگرچه از عالم خاکی و فضای دانشگاهی رخت بربست، اما در اندیشه شاگردان، همکاران و آشنایان با سلوک وی جاودانه است. چراکه هماره در پی کسب رضای خالق و خشنودی مخلوق بود و همین او را بس.

  رضای حق بطلب تا خدای آدمیان/  مکان عشق تو سازد قلوب آدمیان
   انجمن ایرانی تاریخ فقدان این استاد شایسته را به خانواده محترم، عموم بازماندگان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می کند. روانش مینوی باد  خبر
  شماره مطلب: 5281
  دفعات دیده شده: 227 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش