فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه نسخه پژوهی مقدماتی( مفاهیم، دسته بندی و آشنایی با تصحیح متون) نسخه چاپی RSS
 • کارگاه نسخه پژوهی مقدماتی( مفاهیم، دسته بندی و آشنایی با تصحیح متون) کارگاه نسخه پژوهی مقدماتی( مفاهیم، دسته بندی و آشنایی با تصحیح متون)
  سه‌شنبه 4 خرداد 1400 ساعت 14:21

  انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر با همکاری هسته نوآور کارنامه، به منظور افزایش مهارت های ضمن تحصیل دانشجویان رشته تاریخ برگزار می کند.

  کارگاه نسخه پژوهی مقدماتی( مفاهیم، دسته بندی و آشنایی با تصحیح متون)

  مدرس:
  ✔️سرکار خانم شیوا رضایی

  زمان:
  دهم الی سیزدهم خرداد ساعت ۱۸ تا ۲۰ به مدت ۸ ساعت


  به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور داده می شود.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5277
  دفعات دیده شده: 331 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش