فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نقش موزه ها در گسترش صنعت گردشگری نسخه چاپی RSS
 • نقش موزه ها در گسترش صنعت گردشگری نقش موزه ها در گسترش صنعت گردشگری
  سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 21:48

  انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی تاریخ کشور و انجمن علمی تاریخ شعبه البرز برگزار می کند

  نقش موزه ها در گسترش صنعت گردشگری

  سخنران:
  ✔️دکتر حسین محمدی
  عضو هیات علمی گروه تاریخ ، دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن ایرانی تاریخ البرز

  دبیر نشست:
  ✔️یاشار قدسی
  دانشجوی تاریخ دانشگاه خوارزمی

  زمان:
  ساعت 20 چهارشنبه 1400/02/29

  @khuhistory  نشست ها
  شماره مطلب: 5276
  دفعات دیده شده: 433 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش