فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اشتغال زایی در رشته تاریخ، با تاکید بر گردشگری دانش بنیان نسخه چاپی RSS
 • اشتغال زایی در رشته تاریخ، با تاکید بر گردشگری دانش بنیان اشتغال زایی در رشته تاریخ، با تاکید بر گردشگری دانش بنیان
  جمعه 3 اردیبهشت 1400 ساعت 13:03

  گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس ، مرکز کارآفرینی و نوآوری و انجمن علمی تاریخ شعبه بوشهر برگزار می کند

  اشتغال زایی در رشته تاریخ، با تاکید بر گردشگری دانش بنیان

  مدرس:
  ✔️دکتر مریم کاشف نیا

  زمان:
  دوم و سوم اردیبهشت ماه 1400 ساعت 21 الی 22:30

  ishistory_ir

  لینک ورود:  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5275
  دفعات دیده شده: 408 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش