فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
کاربست مدل علی در پژوهش های تاریخی چاپ RSS
 • کاربست مدل علی در پژوهش های تاریخی کاربست مدل علی در پژوهش های تاریخی
  یکشنبه 9 آذر 1399 ساعت 11:23

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

  کارگاه مجازی کاربست مدل علی در پژوهش های تاریخی

  ✔️دکتر حسن حضرتی
  (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران)

  زمان :
  از سوم دی ماه به مدت دو جلسه روزهای چهارشنبه و شنبه
  ، 99/10/06، 99/10/03 ساعت 16 تا 18

  - هزینه 4 ساعت 90 هزار تومان است، اعضای نجمن ایرانی تاریخ از 20 درصد تخفیف برخوردارند
  - هزینه ثبت نام را به شماره کارت 5859837000162418 به نام انجمن ایرانی تاریخ واریز شود.
  - فیش واریزی را از طریق واتساپ به شماره 09915708197 ارسال کنید.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5253
  دفعات دیده شده: 673 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش