فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نسبت حال و گذشته در مسئله یابی پژوهش های تاریخی نسخه چاپی RSS
 • نسبت حال و گذشته در مسئله یابی پژوهش های تاریخی نسبت حال و گذشته در مسئله یابی پژوهش های تاریخی
  یکشنبه 9 آذر 1399 ساعت 10:58

  انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

  کارگاه مجازی نسبت حال و گذشته در مسئله یابی پژوهش های تاریخی

  ✔️دکتر سید ابوالفضل رضوی
  (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)

  زمان :
  از یازدهم دی ماه به مدت سه جلسه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
  99/10/11، 99/10/17، 99/10/18 ساعت 15 تا 17

  - هزینه 6 ساعت 100 هزار تومان است، اعضای نجمن ایرانی تاریخ از 20 درصد تخفیف برخوردارند
  - هزینه ثبت نام را به شماره کارت 5859837000162418 به نام انجمن ایرانی تاریخ واریز شود.
  - فیش واریزی را از طریق واتساپ به شماره 09915708197 ارسال کنید.  کارگاه ها
  شماره مطلب: 5252
  دفعات دیده شده: 514 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش