فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ نسخه چاپی RSS
 • رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ
  سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 17:46

  گروه پژوهشی آموزش علوم انسانی ، پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با مشارکت دانشگاه های تهران و شهید بهشتی انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ایران و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند

  رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ

  سخنرانان:
  ✔️دکتر خسرو باقری

  ✔️دکتر زهیر صیامیان

  ✔️دکتر مسعود صادقی

  زمان:
  ساعت 13 تا 15 یکشنبه 99/09/02

  - لینک ورود به جلسه مجازی - http://meet.oerp.ir  نشست ها
  شماره مطلب: 5250
  دفعات دیده شده: 507 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش