فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
رویکردها و نگرش های نوین در مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی نسخه چاپی RSS
 • رویکردها و نگرش های نوین در مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی رویکردها و نگرش های نوین در مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی
  دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 10:33

  رویکردها و نگرش های نوین در مطالعات تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی

  سخنران:
  ✔️ دکتر فرشید نادری

  با حضور :
  دکتر پریسا گنجی، دکتر سامان ستاریان

  زمان برگزاری:
  دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 21:00

  لینک وبینار:  خبر
  شماره مطلب: 5244
  دفعات دیده شده: 1101 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش