فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی»

  چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 9:08

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان برگزار می گردد:
  کارآفرینی، تاریخ و رسانه های صوتی

  با حضور:
  دکتر ویدا همراز، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
  دکتر صفورا برومند، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

  تاریخ برگزاری:
  سه شنبه ۲۱ مرداد، ساعت ۱۰-۱۲
  این برنامه از طریق وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و ورود به وبینار با شماره زیر تماس بگیرید:
  ۰۹۳۶۹۲۶۳۲۳۰  نشست ها
  شماره مطلب: 5218
  دفعات دیده شده: 439 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش