فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی»

  چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 9:03

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان برگزار می گردد:
  دانش تاریخ و انیمیشن های تاریخی

  با حضور:
  محمد ابوالحسنی، کارآفرین و تهیه کننده انیمیشن دیرین دیرین
  حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر و سردبیر سابق مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
  فرامرز علیخانی، دانشجوی دکتری تاریخ

  تاریخ برگزاری:
  دوشنبه ۲۰ مرداد، ساعت ۱۸

  این برنامه از طریق صفحه اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.  نشست ها
  شماره مطلب: 5217
  دفعات دیده شده: 437 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش