فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی»

  چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 8:50

  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در وبینار دانشگاه رازی کرمانشاه و پیج اینستاگرام انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می کند:
  پیش نشست تخصصی «پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران: دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی» با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان برگزار می گردد:
  چالش ها و فرصت های شغلی و کارآفرینی در رشته تاریخ

  با حضور:
  * پنجشنبه ۱۶ مرداد - ساعت ۲۱
  دکتر زهیر صیامیان، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  امین داودی، نماینده انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی
  یاشار قدسی، نماینده انجمن علمی تاریخ دانشگاه خوارزمی

  * جمعه ۱۷ مرداد - ساعت ۲۱
  دکتر گودرز رشتیانی، استاد دانشگاه تهران
  بهرام روشن ضمیر، نماینده انجمن علمی تاریخ دانشگاه تهران
  محممد رحمانی، نماینده انجمن علمی تاریخ دانشگاه اصفهان

  * شنبه ۱۸ مرداد - ساعت ۲۱
  دکتر روح الله بهرامی، دبیر پنجمین کنگره تاریخ دانان ایران
  سمانه نجارزاده، نماینده انجمن علمی تاریخ دانشگاه الزهرا
  دکتر سید سعید میرمحمد صادق، پژوهشگر نسخه شناس

  این برنامه از طریق صفحه انجمن علمی دانشگاه بهشتی به آدرس Sbu_history در اینستاگرام برگزار می شود.  نشست ها
  شماره مطلب: 5215
  دفعات دیده شده: 229 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش