فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
فراخوان دریافت مقالات برای فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • فراخوان دریافت مقالات برای فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی فراخوان دریافت مقالات برای فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
  شنبه 21 تیر 1399 ساعت 9:55

  فرهنگ مجموعه ای از الگوهای رفتار یا الگوهایی برای رفتار است که بر مناسبات میان افراد، گروه ها و جوامع انسانی غلبه دارد و کل پیچیده ای است که دانش، اعتقاد، اخلاق، قوانین، رسوم، عدات، آداب، ... را در بر می گیرد. زمانی که در تاریخ مطالعه شود، همه میراث اجتماعی گروه ها و جوامع انسانی و همه جلوات هویت بشری را در بر خواهد گرفت.

  با توجه به این تعریف، مطالعات تاریخ فرهنگی گستره وسیعی از مباحث هویت ساز انسانی در برش های مختلف زمانی را پوشش می دهد. به عبارت دیگر هر صورتبندی گفتمانی معنابخش به حیات و هویت انسانی در پیشینه میراث جوامع، می تواند در حوزه فعالیت فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی قرار گیرد.

  بر این اساس، از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی علاقه مند به مباحث فرهنگی، در همه رشته های علمی به ویژه رشته های علوم انسانی ازجمله هنر، باستان شناسی، مردم شناسی ... دعوت می شود با در نظر گرفتن دستورالعمل های هیئت تحریریه، مقالات پژوهشی خود را به دبیرخانه این فصلنامه ارسال کنند. هیئت تحریریه همچنین آمادگی پذیرش مقالات پژوهشی با رویکرد تاریخی - فرهنگی به قلم محققان در رشته های تاریخ علم، فلسفه علم، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، سلامت و بهداشت ... را دارد.

  این فصلنامه با درجه علمی پژوهشی به عنوان نخستین فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ چاپ و منتشر می شود.

  http://chistorys.ir/

  سردبیر فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

  علی محمد ولوی  خبر
  شماره مطلب: 5198
  دفعات دیده شده: 1169 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش