فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ خراسان رضوی برگزار می کند: ✔️«سقوط ساسانیان؛ زمینه های داخلی» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ خراسان رضوی برگزار می کند:
✔️«سقوط ساسانیان؛ زمینه های داخلی» انجمن ایرانی تاریخ خراسان رضوی برگزار می کند:
  ✔️«سقوط ساسانیان؛ زمینه های داخلی»

  سه‌شنبه 3 تیر 1399 ساعت 10:12

  بدون شرح


  نشست ها
  شماره مطلب: 5197
  دفعات دیده شده: 87 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش