فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس» نسخه چاپی RSS
 • برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس» برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس»
  شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:28

  نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس» نوشته نعمت خدایاری در تاریخ چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار شد.  نشریات
  شماره مطلب: 5193
  دفعات دیده شده: 611 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش