فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری نشست جایگاه اسناد آرشیویی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب کشور نسخه چاپی RSS
 • برگزاری نشست جایگاه اسناد آرشیویی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب کشور برگزاری نشست جایگاه اسناد آرشیویی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب کشور
  شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:26

  نشست جایگاه اسناد آرشیویی در مطالعات تاریخ صنعت نفت در غرب
  کشور به همت انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه، باهمکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور و معاونت پژوهشی دانشگاه رازی با حضور اعضای انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه  برگزار شد.
  در این نشست که نخستین جلسه از سلسله نشست های تاریخ نفت در کرمانشاه بود، خانم فرشته ازره کارشناس مسائل تاریخی نفت غرب کشور به عنوان نخستین سخنران، اهمیت جایگاه نفت کرمانشاه را در تاریخ کشور و سکوت منابع درباره این ناحیه که سرآغاز اکتشافات نفت در ایران است  را از دلایل ضرورت انجام پژوهش در حوزه تاریخ نفت و تاریخ محلی کرمانشاه دانستند. ایشان درادامه اسناد تاریخی مرتبط با نفت را که در آرشیوهای مختلفی دولتی قرار دارد را مهم ترین منابع  موجود برای بررسی تاریخ نفت کرمانشاه بیان کرده اند. و تربیت کارشناسان زبده در حیطه شناسایی، بازخوانی و تحلیل  اسناد را گامی مهم  برای این حفظ بخشی از هویت تاریخی غرب کشور ذکر کردند.
  در ادامه این نشست دکتر روح الله بهرامی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی، ضمن بیان چگونگی تشکیل نفت، و تاثیر آن بر صنعتی شدن کرمانشاه، اشاره ای کلی به تحولات تاریخی نفت کرمانشاه از آغاز تا دوران حاضر نمودند و نگارش نخستین کار علمی مستقل در باب تحولات نفت کرمانشاه از آغاز تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش. توسط خانم ازره و همچنین برپایی نخستین اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه را از نخستین اقدامات موثر در حوزه تاریخ نفت کرمانشاه ذکر نمودند.در پایان جلسه نیز خانم ازره به پرسش های حاضرین پاسخ گفتند.  نشست ها
  شماره مطلب: 5192
  دفعات دیده شده: 680 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش