فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار شماره ۳۷ «فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی» نسخه چاپی RSS
 • انتشار شماره ۳۷ «فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی» انتشار شماره ۳۷ «فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی»
  شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:00

  شماره ۳۷ «فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی» در سامانه این فصلنامه به نشانی chistorys.ir بارگذاری شد. فهرست مقالات این شماره بدین شرح است:
  جایگاه مردم در بازآفرینی مفهوم ایران بر اساس اندیشه ی فردوسی
  آوات ابراهیمی، علیرضا ملائی توانی

  بررسی، تحلیل و معرفی طرح ها و نقشه های اقتباسی (وارداتی) و جدید در قالی معاصر اراک (سلطان آباد)
  محمد افروغ

  نام های تخت نشینی در دوره ی هخامنشی
  سهم الدین خزائی

  دیگری و بازنمایی آن در خاطرات زنان؛ مطالعه ی موردی: خاطرات دختران فرمانفرما
  سمیه عباسی، سید هاشم آقاجری، سیمین فصیحی

  تأملی بر نقش آنیموس در زندگی و تاریخ مستوره
  محمد کلهر

  بررسی و مطالعه ی تطبیقی نقوش صخره ای عقربلو با نقوش صخره ای غار کرفتو
  اسماعیل معروفی اقدم، بهروز افخمی، مهدی حسینی نیا، افراسیاب گراوند، فریبرز طهماسبی  نشریات
  شماره مطلب: 5190
  دفعات دیده شده: 793 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش