فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند: «نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس (گهواره)» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند:
«نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس (گهواره)» انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند:
  «نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس (گهواره)»

  سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 9:51

  نشست نقد و بررسی کتاب «نگین سبز زاگرس» نوشته نعمت خدایاری در تاریخ چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار می شود.


  داوران نشست: سرکار خانم دکتر طلعت ده پهلوان - جناب آقای دکتر حسین علی بیگی
  دبیر نشست: جناب آقای دکتر سامان ستاریان  نشست ها
  شماره مطلب: 5189
  دفعات دیده شده: 746 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش