فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه، با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه رازی برگزار کرده است : نخستین نمایشگاه اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه، با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه رازی برگزار کرده است :
نخستین نمایشگاه اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه، با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه رازی برگزار کرده است :
  نخستین نمایشگاه اسناد تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت در کرمانشاه

  شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 11:54


  زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۳/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۳/۳۱

   بازدید فقط با رعایت تشریفات و مراتب وضعیت کرونایی مقدور است باز دید از این نمایشگاه  همه  روزه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر به روی علاقه مندان با رعایت مراتب فوق  ممکن است.

  سرکار خانم فرشته ازره ، پژوهشگر و کارشناس  مسائل تاریخ نفت در کرمانشاه  در محل نمایشگاه پاسخگویی پرسش های علمی عزیزان است.

  مکان: باغ ابریشم. دانشگاه رازی.  طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی  ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور .  خبر
  شماره مطلب: 5188
  دفعات دیده شده: 74 | آخرین مشاهده: 17 ساعت پیش