فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند: نشست «جایگاه اسناد در مطالعات تاریخی نفت در غرب کشور» نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند:
نشست «جایگاه اسناد در مطالعات تاریخی نفت در غرب کشور» انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور برگزار می کند:
  نشست «جایگاه اسناد در مطالعات تاریخی نفت در غرب کشور»

  شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 11:48

  نشست «جایگاه اسناد در مطالعات تاریخی نفت در غرب کشور» با حضور دکتر روح الله بهرامی و و سرکار خانم فرشته ارزه، روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.  نشست ها
  شماره مطلب: 5187
  دفعات دیده شده: 352 | آخرین مشاهده: 21 ساعت پیش