فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
خوشه تحقیقاتی اجتماعی، روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: «کرونا جامعه و سیاست حافظه» نسخه چاپی RSS
 • خوشه تحقیقاتی اجتماعی، روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
«کرونا جامعه و سیاست حافظه» خوشه تحقیقاتی اجتماعی، روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  «کرونا جامعه و سیاست حافظه»

  پنج‌شنبه 1 خرداد 1399 ساعت 17:41

  سخنرانان:

  - دکترنعمت الله فاضلی، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اجتماعی
  - دکتر کاظم کاظمی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  - دکتر زهیر صیامیان، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  تاریخ و زمان نشست«
  یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

  لینک ورود به نشست برای عموم:
  http://sbu.ac.ir/webinar  نشست ها
  شماره مطلب: 5182
  دفعات دیده شده: 19 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش