فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
خوشه اجتماعی روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علم دانشگاه تهران برگزار می کند: «نگاه تاریخی به رابطه بیماری های فراگیر و باورهای نجومی در فرهنگ ایرانی» نسخه چاپی RSS
 • خوشه اجتماعی روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علم دانشگاه تهران برگزار می کند:
«نگاه تاریخی به رابطه بیماری های فراگیر و باورهای نجومی در فرهنگ ایرانی» خوشه اجتماعی روانی و تربیتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علم دانشگاه تهران برگزار می کند:
  «نگاه تاریخی به رابطه بیماری های فراگیر و باورهای نجومی در فرهنگ ایرانی»

  پنج‌شنبه 1 خرداد 1399 ساعت 14:55

  سخنرانان:

  - دکتر امیر محمد گمینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  - سید امیر سادات موسوی، پژوهشگر تاریخ علم

  تاریخ و زمان نشست«
  یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸ الی ۲۰

  لینک ورود به نشست برای عموم:
  http://sbu.ac.ir/webinar  نشست ها
  شماره مطلب: 5181
  دفعات دیده شده: 200 | آخرین مشاهده: 53 دقیقه پیش