فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
پژوهشگاه علوم تاریخی با همکاری کارگروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: نخستین نشست تخصصی «مساله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی» نسخه چاپی RSS
 • پژوهشگاه علوم تاریخی با همکاری کارگروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
نخستین نشست تخصصی «مساله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی» پژوهشگاه علوم تاریخی با همکاری کارگروه تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  نخستین نشست تخصصی «مساله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی»

  چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 21:39

  نشست تخصصی «مساله یابی و موضوع شناسی در تاریخ فرهنگی» در مورخ یکشنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور دکتر داریوش رحمانیان، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر عباس احمدوند و دکتر محمدامیر احمدزاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
  نشست ها
  شماره مطلب: 5172
  دفعات دیده شده: 353 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش